Συνδυασμένες Μεταφορές
(Intermodal)

Ένας έξυπνος & Οικολογικός  τρόπος μεταφοράς 

Στόχος μας είναι να μεταφέρουμε τις αποστολές σας  με τον ταχύτερο, ασφαλέστερο και οικονομικότερο τρόπο  περιορίζοντας παράλληλα τις αρνητικές  επιπτώσεις στο περιβάλλον . Για να το επιτύχουμε , σχεδιάζουμε τις ιδανικότερες λύσεις συνδυασμένων (intermodal) μεταφορών αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του κάθε μεταφορικού μέσου . Μέσω μιας πολυκάναλης προσέγγισης μπορούμε  να συνδυάσουμε  τις χερσαίες, τις θαλάσσιες και τις σιδηροδρομικές μεταφορές κατά μήκος των επιμέρους τμημάτων της διαδρομής , χρησιμοποιώντας  ειδικού τύπου  trailers   έτσι ώστε να πραγματοποιείται η μεταφορά των προϊόντων  από τον αποστολέα στον παραλήπτη,  χωρίς μεταφορτώσεις.

Διαθέτοντας δύο τερματικούς σταθμούς , έναν στην Φρανκφούρτη και έναν  στην Βενετία , οι άνθρωποί μας ελέγχουν και επιβλέπουν  όλες τις διαδικασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης  σε κάθε μεταφορικό μέσο , έτσι ώστε  να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών  σε όλη τη διαρκεια της μεταφοράς.

Το όραμά μας για περισσότερη ‘’πράσινη’’ μεταφορά συνεχίζεται με περισσότερες επενδύσεις σε νέες γραμμές.