Αεροπορικές Μεταφορές

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται  τα τελευταία χρόνια και στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Μέσα από το  δίκτυο των αξιόπιστων και πιστοποιημένων συνεργατών μας  (ΙΑΤΑ) , εξασφαλίζουμε  για τους πελάτες μας  την άμεση αποστολή των προϊόντων τους  με  τον  καλύτερο συνδυασμό    εξοικονόμησης κόστους και χρόνου.

Η ομάδα μας διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα χώρου , γρήγορη προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων , παρακολούθηση και εντοπισμό της αποστολής μέχρι τον τελικό παραλήπτη .